OCT - Göz Tomografisi

OCT, Göz Tomografisi, farklı aksiyel mesafelerde ve farklı optik özelliklere sahip biyolojik dokulardan geri saçılan veya geri yansıyan ışığın yoğunluğunu ve eko zamanındaki gecikmeyi ölçmek suretiyle dokuların eş zamanlı histopatolojisi ve morfometrisi hakkında bilgi veren önemli bir tomografik ve tanısal görüntüleme yöntemidir.

Klinik uygulamalar 1991 den beri geliştirilmektedir. Başta retina ve sinir lifi olmak üzere gözün tüm katmanlarında bu yöntemle mikron ölçekte yüksek çözünürlük sağlayan nonkontakt in-situ kesitsel görüntüler elde edilebilir. Böylece kornea, iris, lens ve açının görüntülenmesi, retinanın yapısal durumunun, optik disk ve makulanın incelenmesi, retina ve sinir lifi kalınlıklarının ölçümü yapılabilir.