Op. Dr. Ahmet Bülbül

Göz Hastalıkları Uzmanı

Mesul Müdür

 • 1986 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 • 1986 Erzincan Devlet Hastanesi

 • 1988 Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

 • 1992 Bolu Devlet Hastanesi + Özel Muayenehane

 • 1997 Akhisar Devlet Hastanesi + Özel Muayenehane

 • 2005 Özel Sektörde Göz Merkezi, İzmir

 • 2007 Özel Egegöz Göz Merkezi, İzmir ve Manisa

Uzman Alanı:

 • Excimer Laser Cerrahisi

 • iLasik, Lasik Cerrahisi

 • Katarakt Cerrahisi

  • Multifokal IOL implantasyonu

  • Toric IOL implantasyonu

 • Glokom Cerrahisi

  • Non Penetran Glokom Cerrahisi

  • Trabeculectomy

  • Glokom Tüp Cerrahisi

 • Şaşılık Cerrahisi

 • Tıbbi Retina

TOD - Türk Oftalmoloji Derneği Üyesi, İzmir