PRK

PRK’ nın açılımı Photorefraktif Keratektomidir. PRK da LASIK  gibi kırma kusurunu düzeltici bir tedavi yöntemidir. Halen en yaygın şekilde kullanılan Lasik tekniğinden farklı olarak PRK yönteminde flep adı verilen ince tabaka oluşturulmaz, lazer direkt olarak dış yüzeyden başlar. PRK operasyonu kornea nın en üstündeki epitel olarak adlandırılan ince canlı doku sıyrılarak alttaki yatak dokuya Excimer Lazerin uygulanması işlemidir. Operasyonun bitiminde kornea yüzeyinin daha kolay iyileşmesi ve koruyucu olması amacı ile birkaç gün için göze şeffaf ve numarasız kontakt lens takılır. İyi görmeyi kazanma süreci LASIK’e göre daha uzun olup 3-4 hafta kadar sürebilir. Operasyon sonrası yaklaşık 2–4 gün ağrılı ve rahatsız edici geçer, nedeni ise epitel iyileşmesinin bu sürede tamamlanmasıdır.

PRK  kimlere uygulanır?

PRK ve lasek genellikle kornea kalınlığı lasik tedavisi için yeterli olmayan gözlerde uygulanır. Bu hasta grubunda da gözlük numaralarında ilerlemenin durmuş olması ve hastaların 18 yaşını doldurmuş olmaları önemlidir. Miyop , astigmat  ve hipermetrop tedavisi için uygulanan lazer tedavilerinde  ihtiyaç duyulan kornea dokusu kalınlığı kırma kusurunun derecesine göre değişkenlik gösterir. Kornea kalınlığı 500 mikronun altında olan kişilere genellikle lasik uygulanmaz ve yapılacak düzeltmenin miktarına göre korneası ince olan bu kişilere PRK tedavisi uygulanabilir.